Installation > Over and Over

Strata, Strata (detail)
Strata, Strata (detail)
2019